dinsdag 3 maart 2020

2011 oude koeien

Beste mensen,

Op 22 juni stuurde ik u Infobrief nr. 27 over het boek Meditation und Seelenprüfungen in der Anthroposophie und in den Evangelien van Judith von Halle. De Nederlandse vertaling van dit boek is onlangs bij Uitgeverij Cichorei verschenen.
De titel is:
Judith von Halle: Meditatie en beproevingen van de ziel in de antroposofie en in de evangeliën. Voordrachten 2.
Vertaling: Kitty Steinbuch.
Uitgeverij Cichorei, Amsterdam 2019. 124 pagina’s. 
ISBN 978  94 91748 91 2. Prijs € 13.-

Dit boek bevat de tekst van de voordrachten die Judith von Halle hield op Hemelvaart en Pinksteren 2011 in de Schreinerei aan de Blumenweg in Dornach. Zij beschreef daarbij de inwijdingswegen van de apostelen in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren en bracht die in verband met de scholingswegen in onze tijd.
In de eerste voordracht staan daarbij de zgn. vlinder-meditatie en de tempel-legende centraal en wordt ook het verband tussen beide aangegeven. Rudolf Steiner sprak hierover tijdens een diepe crisis in de antroposofische gemeenschap (mei 1923). 
In de tweede voordracht wordt dit verder uitgediept. De vraag is hoe een omkering kan worden bereikt. De ontwikkeling van Petrus, die eerst driemaal de Heer verloochende, maar bij Pinksteren als stralende getuige naar buiten trad, is hiervan een beeld. De inwijdingsweg leidt van het denken naar het willen – waarbij de liefde beide verbindt –, en vervolgens naar het doen. In die zin geven deze voordrachten niet alleen achtergrondinformatie voor het verkrijgen van inzicht, maar zijn zij ook gericht op de actualiteit, zowel binnen als buiten de antroposofische gemeenschap.   

In de bijlage vind u een afbeelding van de omslag.

Met vriendelijke groeten
Rob Steinbuch
Damhertlaan 129  3972 DD Driebergen
Tel. 0343-512491
E-mail steinb@dds.nl

JvH over doodskleed Christus vliegend door de rotsen van het graf:

JvH over doodskleed Christus vliegend door de rotsen van het graf:

Nun muß ich wieder von einem Ereignis berichten, das der rein materiali-
stisch denkende Mensch für unmöglich halten muß: Indem der Geistleib des
Christus aus dem Grab heraufsteigt, wird das leiblich-stoffliche Leichentuch
für immer abgestreift, in sinnlicher und übersinnlicher Hinsicht. Es richtet
sich wie vom Wind getragen auf, schwebt mit dem auffahrenden Christus
hinauf ich betone ausdrücklich: es durchdringt der Stoff des Tuches den
Stoff des Felsens, der die Grabhöhle bildet - und fällt nach dem Abschluß des
Aufstiegs Christi zusammengerollt
zurück in die Grabnische.  Seite152 aus Und wäre Er nicht auferstanden..."

Now I have to report an event that the purely material
man who thinks physically must be considered impossible: by the spirit body of the Christ rises from the grave becomes the bodily shroud stripped forever, sensually and supernaturally.  It judges as if carried by the wind, hovers with the ascending Christ
I expressly emphasize: the fabric of the cloth penetrates the
Material of the rock that forms the tomb - and falls after the completion of the Ascension of Christ curled up back to the niche.  Page 152 of And if He hadn't risen ... " june 2005

dinsdag 12 november 2019

niets nieuws maar nog meer uit de oude doos

Beste mensen,

Op 22 juni stuurde ik u Infobrief nr. 27 over het boek Meditation und Seelenprüfungen in der Anthroposophie und in den Evangelien van Judith von Halle. De Nederlandse vertaling van dit boek is onlangs bij Uitgeverij Cichorei verschenen.
De titel is:
Judith von Halle: Meditatie en beproevingen van de ziel in de antroposofie en in de evangeliën. Voordrachten 2.
Vertaling: Kitty Steinbuch.
Uitgeverij Cichorei, Amsterdam 2019. 124 pagina’s. 
ISBN 978  94 91748 91 2. Prijs € 13.-

Dit boek bevat de tekst van de voordrachten die Judith von Halle hield op Hemelvaart en Pinksteren 2011 in de Schreinerei aan de Blumenweg in Dornach. Zij beschreef daarbij de inwijdingswegen van de apostelen in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren en bracht die in verband met de scholingswegen in onze tijd.
In de eerste voordracht staan daarbij de zgn. vlinder-meditatie en de tempel-legende centraal en wordt ook het verband tussen beide aangegeven. Rudolf Steiner sprak hierover tijdens een diepe crisis in de antroposofische gemeenschap (mei 1923). 
In de tweede voordracht wordt dit verder uitgediept. De vraag is hoe een omkering kan worden bereikt. De ontwikkeling van Petrus, die eerst driemaal de Heer verloochende, maar bij Pinksteren als stralende getuige naar buiten trad, is hiervan een beeld. De inwijdingsweg leidt van het denken naar het willen – waarbij de liefde beide verbindt –, en vervolgens naar het doen. In die zin geven deze voordrachten niet alleen achtergrondinformatie voor het verkrijgen van inzicht, maar zijn zij ook gericht op de actualiteit, zowel binnen als buiten de antroposofische gemeenschap.   

In de bijlage vind u een afbeelding van de omslag.

Met vriendelijke groeten
Rob Steinbuch
Damhertlaan 129  3972 DD Driebergen
Tel. 0343-512491
E-mail steinb@dds.nl

donderdag 21 maart 2019

De Apocalyps van Johannes naar JvH. uit 2003

Beste mensen,

Op 10 december is Infobrief nr. 26 uitgekomen over het boek ‘Die Apokalypse des Johannes’ van Judith von Halle.
Onlangs is bij uitgeverij Cichorei ook de Nederlandse vertaling van dit boek verschenen.

De gegevens zijn:
Judith von Halle, ‘De Apocalyps van Johannes. Verbindingsschakel tussen Joodse mystiek en christelijk-antroposofische geesteswetenschap’. Voordrachten 1. 96 blz. ISBN 978 94 91748 85 1. Prijs € 13,00.

Judith von Halle leerde in 1997 de antroposofie kennen. Zij was vervolgens actief in de afdeling Berlijn en ging daar ook voordrachten houden. Dit boek bevat de tekst van de voordrachten die zij daar op 18 en 25 oktober 2003 hield.  Dat was dus vóór de stigmatisatie in 2004.
De voordrachten bevatten een verdieping van een aantal uitspraken van Rudolf Steiner over de Apocalyps. Daarnaast worden ook verbindingen gelegd met duidingen uit de Joodse mystiek. 
In de eerste voordracht wordt eveneens ingegaan op de persoon van Lazarus-Johannes. Door hem is die verbinding ook mogelijk geworden. De Apocalyps wordt een ‘toekomst-oorkonde’ genoemd; zij geeft inzicht in de hoofdlijnen van de mensheidsontwikkeling, waarbij Christus de Aarde-Geest is geworden. Daarbij moet zich vanuit de vrijheid de liefdesimpuls verder ontwikkelen.
De tweede voordracht  gaat vooral over de overgang van de Joodse traditie naar een algemeen menselijke ontwikkeling. Daarbij wordt ingegaan op de oud-Hebreeuwse inwijdingswegen en hun symbolen. Deze verwijzen ook naar de verschillende stappen in de mensheidsontwikkeling, zoals deze in de Apocalyps ‘versleuteld’ worden aangegeven.

In de bijlage vind u een afbeelding van de omslag.

Met vriendelijke groeten,
Rob Steinbuch

Damhertlaan 129  3972 DD Driebergen

Tel. 0343-512491 E-mail steinb@dds.nl

Weinig nieuws inzake Judith von Halle anno 2019.
Ze schijnt wel met een groot project bezig te zijn.
Maar voorlopig heeft men maar besloten om terug te gtaan naar voordrachten die ze in 2003 gehouden heeft.

woensdag 29 augustus 2018

Inhoudsopgave Zwanenvleugels

Inhoudsopgave  Zwanenvleugels

Waarom deze inhoudsopgave? Wanneer je deze indrukwekkende levensbeschrijving hebt gelezen, wil je af en toe bepaalde episodes nog eens (en nog eens en nog eens!!!) doorlezen. De verschillende beschrijvingen – je kunt het ook hoofdstukken noemen – zijn alleen aangegeven met een sterretje. De hoofdstukken hebben geen titel. Dat was ook de bedoeling van de schrijfster: je zou het boek van voor naar achter door moeten lezen! Daarom geen titels bij de verschillende hoofdstukken.

Maar… soms wil je iets terugzoeken en nog eens lezen. Daarom had ik oorspronkelijk voor mijzelf elk hoofdstuk een titel gegeven. Maar in sommige hoofdstukken zijn meerdere scenes beschreven en zo besloot ik om een gedetailleerdere indeling te maken. Hopelijk is dit voor u als lezers een hulp om beschrijvingen makkelijker terug te vinden. Kitty Steinbuch, Driebergen, 28 augustus 2018

Inhoud Aardewakker  9 Keukenwekker  21 Worden en vergaan, geboorte en dood  23 Natuur/cultuur   25 Mens, plant en dier leven in een omhulling  29 Levenstoverkracht  31 Verstoring van de levenstoverkracht door ziekte/werking van medicijnen   39 Gevoels-wils-krachtenlichaam    43 Aureool op afbeeldingen van heiligen   51 Waterkers/kleuterschool    52 Leren lezen   65 Religieuze begrippen    66 Het begrip ‘hemel’  67 Het begrip ‘engel’   70 Bezoek in de wereld van de werkelijkheid   73 Eed   78 Mensenwezenskern  86 Muziek/pianoles    88 Walkman   94 Vuurwerkmuziek van Händel   95 Mozart   97 Jezelf voorvertellen    104 Christus-ontmoeting, α en ∞    106 Het gymnasium   134
Prometheus    139 Kunsten/modernen    146 De ‘tronies’(Jeroen Bosch)    162 Het Eerbiedwaardige Licht   177 Notitieboekjes    181 Gymnasium/Pater T.    191 Materieklanken/gebed    202 ‘Lichtnachtdroom’over de oude man   211 Over de afgrond   214 Altaarwortel-zwanenvleugel-windzwaard 216 Omstandigheden thuis    221 Schoolreisje, ervaring in de kathedraal   224 Het hondje Cerry; verschil tussen mens en dier   229 Zelfopvoeding    232 Vakantie in Spanje, Charybdis-ervaring   237 Proef met de dop van de hairspray   243 Discrepantie tussen binnenwereld en buitenwereld   247 Neurodermitis/Texas    252 Internationale school/Goethe’s Faust    255 Contact met de geestelijke wereld ook overdag 265 Wees gegroet, Maria   266 Kabbala   269 Vragen en antwoorden   277 Aristoteles en een bijzondere manier van lezen   281 Beroepskeuze? Architectuur  292 Huiselijk conflict   294 Universiteit 295 Practicum in timmerwerkplaats 296 Scylla-ervaring   300     Nieuwe universiteit 304 Weekspreukenboekje  306 Terugblik op Scylla-ervaring; ontdekking van de twee tegenmachten  307     Bloesemgeheimen    313 Reïncarnatie    319 Christus is de Verlosser  330 Theosofie/Geheimwissenschaft/Filosofie van de vrijheid    334 Seminar    363 Brand    367

Nawoord  375 Facsimiles    383 Citaten uit Theosofie/Geheimwissenschaft/Filosofie van de vrijheid    399 

vrijdag 22 juni 2018

Algemene informatie over Judith von Halle Juni 20181

Algemene informatie over Judith von Halle Juni 2018

Judith von Halle werd in 1972 in Berlijn geboren. Zij studeerde architectuur en was ook als architecte werkzaam.

Reeds als kind openbaarden zich bij haar bovenzinnelijke waarnemingskwaliteiten en  was zij sterk met Christus verbonden.  In 1997 maakte zij kennis met de antroposofie. 

Van 2001 tot 2003 hield zij  voordrachten in het Rudolf Steiner Haus in Berlijn over het esoterisch jodendom en over de Apocalypse van Johannes. 
© Verlag für Anthroposophie          Foto: Michel Gastkemper   In de Goede Week van 2004 trad bij haar blijvende stigmatavorming op en vanaf die tijd kan zij geen voedsel verdragen. Zij houdt voordrachten en schrijft boeken. Van deze laatste is onderstaand een overzicht gegeven.                    In haar boek Zwanenvleugels worden haar spirituele ervaringen vanaf haar kinderjaren tot het jaar 1997 beschreven.

In het boek ‘En als Hij niet was opgestaan…’ wordt ingegaan op haar belevingen en op de onomkeerbare en zeer wezenlijke veranderingen in haar constitutie tijdens en na de stigmatisatie in 2004.

Haar voordrachten hebben voornamelijk – maar niet uitsluitend – betrekking op de christologie, waarbij zij aansluit bij het desbetreffende werk van Rudolf Steiner.

Evenals dit het geval is bij andere gestigmatiseerden kan Judith von Halle gebeurtenissen tijdens het leven van Jezus ‘waarnemen’. Zij duidt die waarnemingen zelf aan als ‘tijdreizen’. 

Zij heeft tot nu toe 24 boeken geschreven, die hieronder zijn vermeld. Daarvan zijn 12 boeken met een Romeins cijfer genummerd. Deze boeken worden aangeduid als ‘Bijdragen tot inzicht in het Christus gebeuren’ en bevatten indrukken van haar tijdreizen. 23 boeken zijn in het Nederlands vertaald.2

Judith von Halle woont in Berlijn, maar verblijft ook vaak in Dornach (CH). Zij bezocht Nederland in 2010, 2012, 2014 en 2015. 

Wolfgang Garvelmann (†) heeft in zijn boek ‘Sie sehen Christus – Erlebnisberichte von der Passionszeit und der Auferstehung Christi, usw.’ haar ‘tijdreizen’ vergeleken met overeenkomstige ervaringen van Anna Katharina Emmerick en Therese Neumann.

Dr. Helmut Kiene heeft in zijn boek ‘Fantoomlichaam, stigmatisatie en geesteswetenschappelijk onderzoek’ deze verschijnselen en de activiteiten van Judith von Halle in hun antroposofisch kader beschreven.   


Publicaties van Judith von Halle

De boeken met een Romeinse cijfer (I t/m XII) vormen de reeks ‘Beiträge zum Verständnis des Christus-Ereignisses’, in het Nederlands vertaald; ‘Bijdragen tot inzicht in het Christusgebeuren’. 

Und wäre Er nicht auferstanden…. Die Christus-Stationen auf dem Weg zum geistigen Menschen, met bijdragen van Peter Tradowsky. 3e druk 2009, ISBN 978-303769-001-7. Nederlandse vertaling: En als Hij niet was opgestaan…. De Christus-stadia op de weg naar de geestelijke mens. 2e druk Cichorei, 2016, ISBN 978-94-91748-52-3. 

Das Vaterunser. Das gesprochene Wort Gottes (I). 3e druk 2013,  ISBN 978-3-03769-002-4. Nederlandse vertaling: Het Onze Vader. Het levende Woord van God. Christofoor, 2008, ISBN 978-90-6238-857-8. 

Von den Geheimnissen des Kreuzweges und des Gralsblutes. Das Mysterium der Verwandlung. (II), 3e druk 2010, ISBN 978-3-03769-003-1. Nederlandse vertaling: Over de geheimen van de kruisweg en het graalbloed. Het mysterie van de verwandeling. Cichorei, 2014, ISBN 978-94-91748-15-8.

Das Abendmahl.  Vom vorchristlichen Kultus zur Transsubstantiation (III). 3e druk 2014, ISBN 978-3-03769-004-8. Nederlandse vertaling: Het Avondmaal. Van voorchristelijke cultus tot transsubstantiatie. Christofoor, 2010, ISBN 978-90-6038-883-9.


3

Von Krankheiten und Heilungen – und von der Mysteriensprache in den Evangelien (IV). 2e druk 2015, ISBN 978-3-03769-006-2. Nederlandse vertaling: Over ziekten en genezingen ‒ en over de mysterietaal van de evangeliën. Cichorei, 2016, ISBN 978-94-91748-46-2.

Der Abstieg in die Erdenschichten – auf dem anthroposophischen Schulungsweg (V). 3e druk 2016, ISBN 978-3-03769-007-9. Nederlandse vertaling: Paaszaterdag. De afdaling in de aardediepten op de antroposofische scholingsweg. Cichorei, 2016, ISBN 978-94-91748-44-8. 

Vom Mysterium des Lazarus und der drei Johannes. Johannes der Täufer – Johannes der Evangelist – Johannes Zebedäus (VI), 2009, ISBN 978-3-03769-014-7.  Nederlandse vertaling: Over het mysterie van Lazarus en de drie Johannesfiguren. Johannes de Doper, Johannes de Evangelist en Johannes Zebedeüs.  Cichorei, 2014, ISBN 978-94-91748-08-0.

Vom Leben in der Zeitenwende – und seinen spirituellen Hintergründen (VII), 2009, ISBN 978-3-03769-015-4. Nederlandse vertaling: Het leven op het keerpunt der tijden en de spirituele achtergrond daarvan. Cichorei, 2016, ISBN 978-94-91748-49-3.

Der Weihnachtsgedanke der Isis-Horus-Mythe. Vom monotheistischen Urverständnis der ägyptischen Mysterien (VIII), 2e druk, 2015, ISBN 978-3-03769016-1. Nederlandse vertaling: De Kerstgedachte van de Isis-Horus-mythe. Over het monotheïstische oerbegrip van de Egyptische mysteriën. Cichorei, 2015, ISBN 97894-91748-36-3. 

Joseph von Arimathia und der Weg des Heiligen Gral (IX), 2011, ISBN 978-303769-025-3.  Nederlandse vertaling: Jozef van Arimathea en de weg van de heilige graal. De christelijke wortels van Europa tussen Efeze en Zuid-Gallië.  Cichorei, 2015, ISBN 978-94-91748-28-8. 

Die Jünger Christi. Vom Mysterienhintergrund der zwölf Apostel (X), 2012, ISBN 978-3-03769-038-3.  Nederlandse vertaling: De leerlingen van Christus. Over de mysterie-achtergrond van de twaalf apostelen. Cichorei, 2015, ISBN 978-91748-39-4. 

Stoffes-Sterben und Geist-Geburt. Kosmische Aspekte zur Todesstunde auf Golgatha (XI), 2014, ISBN 978-3-03769-049-9. Nederlandse vertaling: Materie sterft, Geest wordt geboren. Kosmische aspecten van het stervensuur op Golgotha. Cichorei, 2014, ISBN 978-94-91748-23-3.


4

‚Das Christliche aus dem Holze herausschlagen…‘. Rudolf Steiner, Edith Maryon und die Christus-Plastik, 2e druk 2008, ISBN 978-3-03769-005-5.  Nederlandse vertaling: ‚Het christelijke uit het hout tevoorschijn slaan…‘.  Rudolf Steiner, Edith Maryon en de Christus-plastiek. Cichorei, 2016, ISBN 978-94-9174841-7.

Die Holzplastik des Goetheanum. Der Menschheitsrepräsentant zwischen Luzifer und Ahriman, samen met John Wilkes (†). 2008, ISBN 978-3-7235-1330-9. Nederlandse vertaling: De houtplastiek van het Goetheanum. De mensheidsrepresentant tussen Lucifer en Ahriman. Cichorei, 2016, ISBN 978-9491748-42-4.

Die Demenzerkrankung. Anthroposophische Gesichtspunkte, 4e druk 2012, ISBN 978-3-03769-017-8. Nederlandse vertaling: Het ziektebeeld dementie. Antroposofische gezichtspunten. Cichorei, 2015, ISBN 978-94-91748-26-4.

Die Christus-Begegnung der Gegenwart und der Geist des Goetheanum, 2010, ISBN 978-3-03769-026-0. Nederlandse vertaling: De ontmoeting met Christus in de huidige tijd en de geest van het Goetheanum. Cichorei, 2015, ISBN 978-94-91748-32-5. 

Krise und Chance.  Die Freie Hochschule und ihre Bedeutung für das Karma der Anthroposophischen Gesellschaft, 2010, ISBN 978-3-03769-029-1.

Rudolf Steiner, Meister der Weißen Loge. Zur okkulten Biographie, 2e druk 2011, ISBN 978-3-03769-030-7. Nederlandse vertaling: Rudolf Steiner, Meester van de Witte Loge. Over de occulte biografie. Cichorei, 2013, ISBN 978-94-91748-03-5.

Die Templer – Band I.  Der Gralsimpuls im Initiationsritus des Templerordens, 2012, ISBN 978-3-03769-041-3. Nederlandse vertaling: De Tempeliers. Deel I.  De Graalsimpuls in het inwijdingsritueel van de orde van de tempeliers. Cichorei, 2014,  ISBN 978-94-91748-10-3.

Die Templer – Band II.  Der Gralsimpuls im Initiationsritus des Templerordens, 2012, ISBN 978-3-03769-046-8. Nederlandse vertaling: De Tempeliers. Deel II. De Graalsimpuls in het inwijdingsritueel van de orde van de tempeliers. Cichorei, 2014, ISBN 978-9491748-22-6. 
5

Anna Katharina Emmerick. Eine Rehabilitation, 2013, ISBN 978-3-03769-043-7. Nederlandse vertaling: Anna Katharina Emmerick. Een rehabilitatie. Cichorei, 2013, ISBN 978-94-91748-06-6.

Schwanenflügel. Eine spirituelle Autobiographie, 2016, ISBN 978-3-906891-00-2. Nederlandse vertaling: Zwanenvleugels. Een spirituele biografie. Cichorei 2016, ISBN 978-94-91748-56-1.

Die sieben Mysteriendramen Rudolf Steiners. Zum fünften Drama – zum sechsten Drama – zum siebenten Drama, 2016, ISBN 978-3-03769-053-6. Nederlandse vertaling: De zeven mysteriedrama’s van Rudolf Steiner; over het vijfde drama, over het zesde drama, over het zevende drama. Cichorei 2017, ISBN 978-94-91748-62-2.

Die Johannes-Individualiteit. Unerschlossene Aspekte zur spirituellen Mission und zum persönlichen Entwicklungsgang (XII), 2017, ISBN 978 3 03769 054 3. Nederlandse vertaling: De Johannes-Individualiteit. Nog niet eerder ontsloten aspecten over de spirituele missie en de persoonlijke ontwikkelingsgang. Cichorei 2017. ISBN 978-94-91748-70-7. 


 


6

Publicaties van andere auteurs

Wolfgang Garvelmann (†): Sie sehen Christus.  Erlebnisberichte von der Passion  und der Auferstehung Christi. Anna Katharina Emmerick, Therese Neumann, Judith von Halle. Eine Konkordanz.  2e druk 2014, ISBN 978-3-03769-009-3.

Helmut Kiene: Phantomleib,  Stigmatisation und Geistesforschung. Judith von Halle und die anthroposophische Christologie. ISBN 978-3-03769-045-1. Nederlandse vertaling: Fantoomlichaam, stigmatisatie en geesteswetenschappelijk onderzoek.  Judith von Halle en de antroposofische christologie. Cichorei, 2014, ISBN 978-94-91748-19-6.   

De Duitse boeken worden uitgegeven door het Verlag für Anthroposophie in Dornach. Op de website van het Verlag für Anthroposophie, www.v-f-a.ch, is van elk boek een korte samenvatting opgenomen. De Nederlandse vertalingen worden uitgegeven door Uitgeverij Cichorei in Amsterdam. Ook op de website van deze uitgeverij, www.uitgeverijcichorei.nl, staat van elk boek een korte samenvatting.   

Er wordt een Infobrief uitgegeven met informatie over nieuw uitgekomen boeken van Judith von Halle en over het programma van haar voordrachten. Deze kan digitaal of per post worden toegezonden. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Men kan zich hiervoor bij ondergetekende aanmelden.

R.T.(Rob) Steinbuch  Damhertlaan 129, 3972 DD  Driebergen, Tel. 0343-512491, E-mail steinb@dds.nl 

dinsdag 22 mei 2018

nach dem Willen der geistigen Welt

Dornach, 16. Mai 2018

Liebe Freunde!
Wenn ein angesetzter Vortrag abgesagt werden muss, ist es für beide Seiten – sowohl für den Vortragenden
als auch für denjenigen, der geplant hat, den Vortrag zu besuchen – nicht gerade eine erfreuliche
Angelegenheit, besonders wenn es nicht die erste Absage des Vortragenden ist.
Doch ich möchte Ihnen heute etwas über den Grund meiner Absage schreiben, weil sich daraus vielleicht
ersehen lässt, dass sie eine Notwendigkeit ist, die zu etwas beiträgt, das viel Frucht bringen kann
– auch für unsere gemeinsame Arbeit in Berlin!
Seit einiger Zeit bereits habe ich mich von allen äußeren Aktivitäten wie Zweigleitung, Seminaren, Kursen
und Vorträgen zurückgezogen, um einer Arbeit Raum zu geben, die ich für die bedeutungsvollste meines
Lebens halte. Bedeutungsvoll deshalb, weil sie gerade nicht ihren Ursprung in einem persönlichen Impuls
hat, sondern in einem überpersönlichen. Dies wird, mit einem gewissen Recht, vermutlich jeder Autor
anthroposophischer Literatur von seiner Arbeit sagen. Aber ich glaube erkannt zu haben, dass es dabei
durchaus große Abstufungen gibt, über die letzten Endes eben nicht der Autor selber entscheidet, sondern
eine höhere Instanz. In diesem Punkt unterscheidet sich deswegen meine jetzige Arbeit, die ich
gerade in Form eines Buches ausarbeite, elementar von meinen anderen Büchern.
Mit welcher Intensität diese Arbeit von geistiger Warte aus initiiert und begleitet wird, wurde mir immer
wieder deutlich vor Augen geführt – sei es durch drei drastische „Warnschüsse“ gesundheitlicher Art,
wenn ich diese Arbeit zugunsten der öffentlichen Aktivitäten vernachlässigte (der Grund übrigens für
meine letzte Berliner Vortragsabsage); sei es durch die schier unfassbare Fülle neuer und vertiefter Erkenntnisse,
welche den Inhalt dieser Arbeit ausmachen.
Als ich vor einigen Monaten eindringlich gebeten wurde, in diesem Sommer wieder in Berlin vorzutragen,
habe ich den Fehler begangen zuzusagen, in der Hoffnung, bis dahin die Arbeit so weit abgerundet zu
haben, dass ich sie nicht durch eine Vortragsreise und durch die Vorbereitung und Konzentration auf den
Vortragsinhalt jäh unterbrechen muss. Es hat sich nun leider mein ungutes Gefühl, das ich damals bei meiner
zögerlichen Zusage hatte, als begründet erwiesen, und ich bedaure sehr, wenn ich Ihnen mit meiner
Absage Umstände bereiten oder Sie enttäuschen sollte! Es wäre jedoch ein zu großes Wagnis, den erfolgreichen
Fluss dieser sehr anspruchsvollen Arbeit (der durch eine sensible übersinnliche Ökonomie und
durch das Herstellen einer zeitweilig „dauerhaften“ Intuition angetrieben wird) aufs Spiel zu setzen.
Dennoch hoffe ich, dass ich durch meine Andeutungen Ihren Blick auf dasjenige zu lenken vermag, was
als das Ergebnis dieser Arbeit schließlich dastehen kann: ein aus lebendiger christlich-rosenkreuzerischer
Esoterik gewonnener allgemeiner Nutzen, der unvergleichlich viel größer sein wird als ein aus Pflichtgefühl
heraus erbrachter Einzelvortrag.
Ich möchte Sie darum gerne dazu einladen, sobald das Werk vollendet ist, mit mir gemeinsam in Berlin
entweder in einer Vortragsreihe oder in einer seminaristisch gestalteten, zyklischen Kursarbeit dasjenige
entgegenzunehmen und durchzuarbeiten, was ich – so gut ich es vermag – nach dem Willen der geistigen
Welt jetzt zu Ende bringen kann, weil Sie mich durch Ihr Verständnis von meiner Vortragsverpflichtung
am 23. Juni entbinden.
In herzlicher Verbundenheit und mit allen guten Wünschen zur Pfingstzeit verbleibe ich
Ihre
Dornach, 16. Mai 2018
Liebe Freunde,